Aanbod

Consultancy: Cultuur- & Veranderaanpak

Het ontwikkelen van een organisatiecultuur die bijdraagt aan het realiseren van de strategische doelen kost tijd en vraagt continue aandacht.

Ik maak daarom een cultuur- en veranderprogramma op maat, dat gebaseerd is op jouw behoeften, strategische doelen en een analyse van de huidige situatie. 

In mijn aanpak hanteer ik diverse niveaus (organisatie, team en individu), ontwikkel trainingen & tools en richt processen in die bijdragen aan de gewenste cultuur. 

Ik ondersteun je bij de ‘wat’ & ‘waarom’, ontwikkel de ‘hoe’ en kan de implementatie begeleiden tot aan duurzame verankering.

Training & Workshops: Krachtig Leiderschap

Impact wordt gerealiseerd door wat je doet en hoe je dat doet. Ons gedrag is vaak (onbewust) de zwakste schakel om veranderingen & vooruitgang te realiseren.

Ik help je om bewust te worden van je gedrag als leidinggevende en het effect daarvan op anderen. Door middel van tools, data en op maat gemaakte trainingen, workshops en coaching, werken we aan je skill set, mind set en leiderschapsstijl. 

Ik help je om je leiderschap te versterken, zodat je samen met je team doelstellingen kan verwezenlijken.

(Team-)Coaching: Samenwerken & Benutten Potentieel

Hoe bouw je een constructief team en haal je het maximale uit hun potentieel? Door middel van teamcoaching, help ik teams een solide basis te leggen voor vruchtbare samenwerking. 

Ik stimuleer een cultuur waarin experimenteren wordt aangemoedigd en waarbinnen vrijheid heerst om je stem te laten horen.

Aanpak: een Impressie

Cultuur- & Veranderaanpak

Kenmerkend voor mijn aanpak is het verkrijgen van commitment van het managementteam. Het is essentieel dat zij de strategie, de visie en de noodzaak begrijpen om gedrag te wijzigen en hun voorbeeldrol te pakken. Ik vraag niet alleen commitment op het plan van aanpak, maar ook op de investering voor de lange termijn.

Er wordt een divers team samengesteld, bestaande uit enkele leden van het managementteam, managers en medewerkers, die pioniers kunnen zijn van de cultuurverandering. Met deze groep bepalen we de gewenste cultuur en het bijbehorende gedrag.

Op basis van de uitkomsten, wordt een cultuur-en veranderprogramma op maat gemaakt en ontwikkel ik interactieve trainingen, tussentijdse workshops en reflectiemomenten voor leidinggevenden, het managementteam en de pioniersgroep. Een traject kan bestaan uit een voorbereidingsfase, implementatiefase en een borgingsfase.

Ik implementeer processen die ondersteunend zijn voor de cultuurverandering en zorg dat op basis van data kan worden bijgestuurd. Door mijn aanpak kan jouw organisatie zelf verder, zodat de gewenste cultuur steeds meer onderdeel wordt van jullie organisatie.

Met behulp van een integraal leiderschapsmodel, onderzoek ik diverse aspecten van leidinggeven; waaronder leiderschapsstijl, communicatieniveau, ontwikkelfase en de context waarin je leiding geeft. Een Leadership Assessment biedt inzicht in jouw persoonlijke leiderschapsvoorkeuren, ontwikkelmogelijkheden en de verwachtingen van de organisatie ten aanzien van jou als leidinggevende. Samen stellen we vast welke interventies je kunt ondernemen om bijvoorbeeld een open en veilige werkomgeving te bevorderen en hoe je jouw team het beste kunt laten groeien. Naast individuele trainingen en coaching, verzorg ik ook trainingen voor leidinggevenden uit diverse afdelingen om groepsleren te stimuleren en om organisatiebrede vraagstukken aan te pakken.

Ontdek de kracht van effectieve teamcoaching op maat. Ik hou van interactie en pas diverse tools toe, zoals DISC en Belbin, om inzicht te verkrijgen in de dynamiek van jouw team en om groei & samenwerking te stimuleren. Ik werk met diverse methoden en inzichten; bijvoorbeeld van Remmerswaal, Lencioni, Edmondson, Tuckman, Ofman, McClelland & Dweck. Ik richt me op het begrijpen van de historie van jouw team, het identificeren van patronen en het doorbreken ervan indien nodig. Ik kan onder andere ondersteunen in het leggen van een stevig fundament van vertrouwen & samenwerking, open communicatie, experimenteren en het geven van constructieve feedback. Afhankelijk van jouw behoefte en vraag, maak ik een voorstel op maat, variërend van een traject of een off-site.